• SEK
  • EUR
  • GBP
  • USD

Vad vet du om luften du andas in?

Smutsig luft nonchalerar vi
De flesta människor är medvetna om hälsoriskerna med smutsigt och bakteriefyllt dricksvatten och man varken dricker eller använder smutsigt vatten. Få människor är däremot medvetna om hälsoriskerna med en dålig inomhusluft.

Luften är viktig
Eftersom luften måste inandas varje dag, hela tiden, är det viktigt att den är ren. Eftersom vi människor tillbringar 90% av vår tid inomhus är det mycket viktigt att lösa problemet med att rena luften.

Dålig medvetenhet om luftens inverkan
Man förbiser lätt problemet med dålig inomhusluft eftersom sjukdomar relaterade till dålig luft uppstår först efter det att man successivt har utsatts för luftföroreningar under längre tidsperioder.

Vilka skadliga ämnen orsakar störst problem inomhus
Man kan skilja på två huvudgrupper, partikelformade och gasformade ämnen.
Partiklar är fasta luftföroreningar, som är så lätta att de svävar runt i luften. De farligaste är framför allt små partiklar som kan tränga djupt ner i lungorna. Men även större partiklar kan orsaka allergier.

Gasformiga ämnen är organisk och kemiska föroreningar samt förbränningsgaser.

Organiska ångor utlöses av lösningsmedel, klister, färger, hudprodukter, mattor, möbler och mycket mera. Förbränningsgaser uppstår av gasuppvärmning, tobaksrök och bilavgaser. Nästan alla luftföroreningar som man kan lukta, tillhör gruppen gasformiga skadoämnen. Dessa kan orsaka en rad symtom som huvudvärk, irritation på slemhinnor och akut andnöd.

Torr luft
Torr luft uppstår speciellt under vintersäsongen, då luften torkas ut av påslagna element, men även genom elektriska apparater som avger värme och på så sätt torkar ut luften.

Luftnedsmutsningen är skyldig till många hälsoproblem
Pollen, damm och andra partiklar som kan tränga ner i lungorna samt gaser, kan orsaka: huvudvärk, irriterade slemhinnor, illamående, andnöd, allergier, astma, lungskador och utslag.

Torr luft medför uttorkade slemhinnor och torr hud. Detta medför större risk för infektioner, huvudvärk och hudutslag.

Cirka 30% av befolkningen är allergiker.

Att eliminera skadliga ämnen i luften med hjälp av en luftrenare eller en luftfuktare kan ge ett viktigt bidrag till en ren inomhusmiljö och en bättre livskvalitet.

Luftrening med Airmaster Nova

Luftrenare Airmaster Nova är en effektiv luftrenare för luftrening ibland annat hem och kontorsmiljö. Luftreningen sker med hjälp av UV-ljus och jonisering.

Luftrenare används för att skapa en ren och hälsosam inomhusluft fri från pollen, damm och andra partiklar som kan vara besvärande för våra luftvägar. Oangenäma och besvärande lukter från tex nikotin, fukt, mögel och husdjur reduceras.
Framförallt astmatiker och allergiker besväras av dålig inomhusluft och mår mycket bättre av ren luft, fri från partiklar som kan reta slemhinnor och andningsvägar.

I hemmet används luftrenare framförallt i sovrummet för att säkerställa en god natts sömn.
Det är under natten vi återhämtar oss och vår kropp, vilket påverkar vårt allmänna välbefinnande. I sommarstugor, källare och tvättstugor används luftrenare för att eliminera lukter från fukt, mögel och instängd luft.
På kontoret säkerställer luftrenare en bra inomhusluft, för allmänt välbefinnande och pigga och friska medarbetare.

Airmaster Nova är en svensktillverkad luftrenare som använder naturens eget sätt att rena luften. UV-ljus bryter ner bakterier, mikroorganismer och nikotin samt oxiderar lättare gaser som eter och formaldehyd. Därefter joniseras luften med positiva och framförallt negativa joner, luften blir neutral och de negativa jonerna binder luftens ohälsosamma partiklar ända ner till en partikelstorlek på 1/10.000 mm. Luften blir ren och känns lika frisk som efter ett åskväder.

Airmaster Nova är mycket omtyckt av allergiker, astmatiker och personer med kol.
Äldreboenden och sjukvårdsinrättningar använder Nova för att skapa renare och friskare inomhusluft med mindre luktproblem och en bättre miljö för både personal och patienter.

0