Brand / Vattenskada

Wood´s Airmaster ozonaggregat för professionell luktsanering. Våra kraftigaste ozonaggregat används framförallt till brand och vattenskadesanering.

Vid sanering efter brand eller stora vattenskador behövs höga ozonkoncentrationer. Då används våra kraftigaste modeller (Ozonproduktion 2000-6000 mg/timme beroende på modell). Dessa återfinns i två olika serier med olika teknik och fördelar.

linkarrow Wood´s Airmaster med keramplatta – Enkla och prisvärda, teknik som arbetar med keramplattor.

linkarrow Wood´s Airmaster med ozonrör – Vår mest kompetenta serie som arbetar med kapslade keramrör, denna teknik gör att maskinerna klarar tuffare och fuktigare miljöer, livslängden på de keramiska rören är längre än för keramplattor. Det går även att koppla slang till dessa ozonaggregat, för att tex komma åt lukter i svåråtkomliga utrymmen, som under ett golv, i en mellanvägg eller en ventilationstrumma.

Så här används Wood´s Airmaster ozongenerator vid brand och vattenskador

1. Förberedelser:
Först måste utrymmet avfuktas med proffsavfuktare och eventuell mögel åtgärdas, bråte städas upp och sot tvättas bort.

2. Ozonbehandling:
Placera ozonaggregatet centralt i utrymmet som ska behandlas och gärna lite högre upp eftersom ozon är tyngre än luft och faller nedåt.
Sätt igång ozongeneratorn, ställ in timern (modell med timer) på önskad tid.

3. Behandlingstid:
Mycket varierande, beroende på skadans omfattning från ett par dygn upp till någon vecka.

4. Efter ozonbehandling:
Stäng av ozonaggregatet och öppna fönster, för att vädra ut överblivet ozon (luktar kloraktigt). Kontrollera rummet, om oönskade lukter kvarstår, upprepa behandlingen.
Varje utrymme bör ozonbehandlas separat.

OBS!
Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Kortare exponering är ofarlig, som tex i soprum eller liknande.  linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Rekommenderade produkter för Brand och Vattenskada