Dålig lukt

Wood´s Airmaster ozonaggregat eliminerar snabbt och effektivt oönskade lukter.
Luktämnena bryts ner och kommer inte tillbaka, förutsatt att det inte finns någon källa kvar till lukterna. Här kommer lite information och tips för en framgångsrik luktborttagning.

Ozon eliminerar bla lukt från
Nikotin – Rök – Fukt – Mögel – Husdjur – Hund – Katt – Sopor – Avlopp – Fettavskiljare – Fett – Brand – Vattenskador – Lik – Förmultningslukter

Så här använder du Wood´s Airmaster ozongenerator för dålig lukt

1. Förberedelser:

  • Om lukterna kommer från en skada tex, fuktskada, mögelskada, läckande avlopp etc.
    Då måste skadan först åtgärdas, dvs laga det läckande avloppet eller avfukta vid en fuktskada, avlägsna eventuellt skadat material vi en mögelskada.
  • Om lukterna kommer från tex, rökning eller husdjur.
    Då måste utrymmet först städas noggrant, dvs dammsuga och tvätta alla ytor. Vid behov måla om (gäller rök och nikotin).

2. Ozonbehandling:
Placera ozonaggregatet centralt i utrymmet och gärna lite högre upp (tex på ett bord). Sätt igång ozongeneratorn, ställ in timern på önskad tid (modell med timer).

3. Behandlingstid:
4-72 timmar beroende på hur kraftigt det luktar. Snittbehandling 24 timmar.

4. Efter ozonbehandling:
Stäng av ozongeneratorn och öppna fönster, för att vädra ut överblivet ozon (luktar kloraktigt). Kontrollera utrummet, om oönskade lukter kvarstår, upprepa behandlingen.
Varje rum som luktar illa bör behandlas separat.

OBS!
Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Kortare exponering är ofarlig, som tex i soprum eller liknande.  linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Rekommenderade produkter för Dålig lukt