Fastighet

Wood´s Airmaster ozonaggregat eliminerar snabbt och effektivt oönskade lukter i bostäder och soprum. Lukter från nikotin, rök, fukt och mögel bryts ner och kommer inte tillbaka.

Så här använder du Wood´s Airmaster ozongenerator i fastigheter

1. Förberedelser:
Städa rummet som ska luktsaneras noggrant, dvs dammsug och tvätta alla ytor. Vid behov måla om (gäller rök och nikotin).

2. Ozonbehandling:
Placera ozonaggregatetcentralt i rummet och gärna lite högre upp (tex på ett bord). Sätt igång ozongeneratorn, ställ in timern på önskad tid (modell med timer).

3. Behandlingstid:
4-72 timmar beroende på hur kraftigt det luktar. Snittbehandling 48 timmar.

4. Efter ozonbehandling:
Stäng av ozonaggregatet och öppna fönster, för att vädra ut överblivet ozon (luktar kloraktigt). Kontrollera rummet, om oönskade lukter kvarstår, upprepa behandlingen. Varje rum som luktar illa bör behandlas separat.

OBS!
Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Kortare exponering är ofarlig, som tex i soprum eller liknande. linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Rekommenderade produkter för Fastigheter