Frånluft och ventilation

restaurant

Wood´s Airmaster ozonaggregat med ozonrörsteknik används för luftrening och fettreducering i imkanaler och ventilationssystem.
Ozon bryter ner matfett och föroreningar vilket förhindrar luktproblem och fettansamling i kanalerna.

Frånluftsrening för kökshuv och imkanaler, ozonaggregat med slangkoppling kopplas mot frånluftskanalen för att bryta ner framförallt lukt och fett. Detta minimerar problem med tex grannar som besväras av kökslukter. Eftersom ozonet spjälkar fettet så får man renare kanaler (spirorör) och därmed minskar underhållet på kanalerna och luftflödet hålls mer konstant.

Så här används Wood´s Airmaster ozongenerator vid frånluftskoppling mot kökshuv

  • Ozonaggregatet monteras enkelt upp på väggen med så kallad nyckelhålslösning.
  • Slangnippel skruvas in i utloppet på ozonaggregatet.
  • Silikonslang (ozonbeständig) kopplas mellan ozonaggregatet och spiroröret, inkoppling strax ovanför kökshuven.

Wood´s Airmaster ozonaggregat är utrustade med digitalstyrning för enkel inställning av maskinen. För bättre styrning och säkerhet kan tex ozonsensor eller tryckvakt anslutas.

Dimensionering:
2-4 mg ozon per m3/timme, beroende på hur hårt belastat systemet är.
Vid normala förhållande räcker 2 mg.

Exempel:
Luftflöde 1000 m3/timme x 2 mg ozon = 2000 mg/timme
(Vi rekommenderar Wood´s Airmaster WOZ 2000)

Kanallängd:
Ozonet behöver ca 2-3 sekunders kontakttid för att hinna oxidera (bryta ner) de olika föroreningarna och luktämnena. Vi rekommenderar 3 sekunders kontakttid för att säkerställa en effektiv ozonering.

Kontaktid och behövd kanallängd beräknas genom luftflödet och kanalens dimension.

Kanallängd i meter =
Lufthastighet (m/s) x Kontaktiden i sekunder(s)

m/s = (m3/timme / 3600) / (diameter2 x π(3,14) / 4)

Exempel:
Luftflöde 1000 m3/timme, kanalens diameter 0,5 m
1,4 ≈ (1000 / 3600) / (0,52 x 3,14 / 4)

Vilket ger en lufthastighet på ca 1,4 m/s.

1,4 m/s x 3 s kontaktid = 4,2 meter kanallängd.

Rekommenderade produkter för Frånluft och ventilation