Hemmabruk

Airmaster BlueLine ozonaggregat eliminerar snabbt och effektivt oönskade lukter och har därmed många användningsområden i hemmet, det kan tex vara en inrökt lägenhet, bil eller sommarstuga. Lukter från nikotin, rök, husdjur, fukt och mögel bryts snabbt ner och kommer inte tillbaka.

Det är viktigt att tänka på att ozonaggregat är professionella luktsaneringsaggregat och ska användas med försiktighet. Ozonaggregat ska inte blandas ihop med vanliga luftrenare som renar luften i hem och kontor för att skapa ett hälsosamt inomhusklimat.

  Jämför gärna med vår Luftrenare Airmaster Nova nedan.

Så här använder du Airmaster ozongenerator i bostäder

1. Förberedelse:
Städa rummet som ska luktsaneras noggrant, dvs dammsug och tvätta alla ytor. Vid behov måla om (gäller rök och nikotin).

2. Ozonbehandling:
Sätt in ozonaggregatet i rummet. Sätt igång ozongeneratorn, ställ in timern (modell med timer) på önskad tid.

3. Behandlingstid:
4-72 timmar beroende på hur kraftigt det luktar. Snittbehandling 48 timmar.

4. Efter ozonbehandling:
Stäng av maskinen och öppna fönster, för att vädra ut överblivet ozon (luktar kloraktigt). Kontrollera rummet, om oönskade lukter kvarstår, upprepa behandlingen.
Varje rum som luktar illa bör behandlas separat.

OBS!
Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Kortare exponering är ofarlig, som tex i soprum eller liknande.  linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Airmaster Nova

Luftrenare Airmaster Nova är en effektiv luftrenare som arbetar med UV-ljus och Jonisering.
Kontinuerlig luftrening för hälsosam inomhusluft. Bryter ner bakterier, mikroorganismer, mögelsporer samt reducerar damm och pollen som svävar omkring i luften.

  • Motverkar unken lukt i tex källare och sommarstugor.
  • Bryter ner tobaksrök.
  • Hjälp för allergiker och astmatiker.

Rekommenderade produkter för Hemmabruk