Hotell

Hotell-1

Wood´s Airmaster ozonaggregat eliminerar snabbt och effektivt oönskade lukter i hotellrum och konferenslokaler. Lukter från nikotin, rök, parfym och kroppsodörer bryts ner och kommer inte tillbaka.

Så här använder du Wood´s Airmaster ozongenerator i hotellrum

1. Förberedelser:
Städa hotellrummet noggrant, dvs dammsug och tvätta alla ytor.

2. Ozonbehandling:
Placera ozonaggregatet centralt i hotellrummet och gärna lite högre upp (tex på ett bord). Sätt igång ozongeneratorn, ställ in timern på önskad tid (modell med timer).

3. Behandlingstid:
2-4 timmar beroende på hur kraftigt det luktar.

4. Efter ozonbehandling:
Stäng av ozonaggregatet och öppna fönster för att vädra ut överblivet ozon (luktar kloraktigt). Kontrollera rummet, om oönskade lukter kvarstår, upprepa behandlingen.

OBS!
Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Kortare exponering är ofarlig, som tex i soprum eller liknande.  linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Rekommenderade produkter för Hotell