• SEK
  • EUR
  • GBP
  • USD

Köpvillkor

Airmaster-shop ägs av Swema Airmaster Sweden AB, org. nr. 556235-5734

1. Beställningar via Internet
Vid beställningar via Internet gäller köp först efter det att en skriftlig bekräftelse erhållits via e-post. Vid eventuella oklarheter förbehåller Airmaster-shop.com sig rätten att kontakta beställaren via telefon eller e-post för att bekräfta beställd vara. De priser som visas på Airmaster-shop.com gäller endast vid beställning via internet.

2. Kundregister
Vid beställning fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. Airmaster-shop.com garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och kommer inte att lämnas ut eller säljas på något sätt.

3. Priser
Samtliga priser är angivna inklusive moms och exklusive frakt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och förbehåller oss rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avisering. Vi förbehåller oss rätten att makulera en kvitterad order vid uppenbart fel i prissättning för varan pga. felskrivning.

4. Leverans och frakt
Leverans sker vanligtvis inom 5-7 dagar, om produkten finns i lager och sker med Post Nord.
Skulle förlängd leveranstid uppstå på beställda varor, meddelas kunden detta via e-post eller telefon.

Fraktkostnad:

Inom Sverige
Fraktfritt
 vid ordervärde över 1000 kr inkl. moms
Vid ordervärde under 1000 kr inkl. moms tillkommer fraktkostnad på 50 kr inkl. moms.

Inom EU
Fraktkostnad 150 kr oavsett ordervärde.

Europa utanför EU
Fraktkostnad 150 kr oavsett ordervärde.
Kostnad för eventuella tull och andra införselavgifter står köparen för.

Utanför Europa
Fraktkostnad 500 kr oavsett ordervärde.
Kostnad för eventuella tull och andra införselavgifter står köparen för.

Vid felaktigt angivna adressuppgifter eller omdirigering av försändelse tillkommer kostnad om minst 300 kronor.

5. Betalning
Betalninslösningen STRIPE gör det enkelt, flexibelt och tryggt för dig att handla på nätet. Genom att besvara ett par frågor identifierar du dig enkelt och du kan välja den betalmetod som passar dig bäst.

En finess med STRIPE är att vi skiljer på köp och betalning. Först bekräftar du ditt köp och sedan väljer du hur du vill betala. Betala enkelt och smidigt med kort. Allt är lika säkert.

6. Öppet köp – Retur, bytesrätt

Vi erbjuder öppet köp i 14 dagar från mottagandet av din vara. Vid retur skall produkt samt förpackning returneras i oförändrat skick.

OBS! Tänk på att INTE använda silvertejp eller reklamtejp vid retur då det förstör förpackningen. Använd hellre genomskinlig packtejp.

Öppet köp gäller ej specialbeställda varor, varor som anpassats till kunden, tjänster, samt övriga till ordern debiterade kostnader.

7. Ej avhämtade paket
Om Du inte hämtar ut de beställda varorna debiteras du för våra kostnader för frakt, returfrakt samt hanteringskostnad med minst 300 kr.

8. Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt distansavtalslagen meddelar du detta via e-post till Airmaster-shop.com.

Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till distansavtalslagen sker på kundens egen risk och bekostnad. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Varan skall återsändas emballerad enligt våra rekommendationer. Retur till Airmaster-shop.com med hänvisning till ångerrätten skall ske inom 30 dagar från ångerfristens sista dag.

Returfrakt debiteras och beräknas efter faktisk kostnad, minimidebitering 50 kronor. Observera att kostnaden för returfrakt kan avvika från den fraktdebitering som görs i webbutikens kassa.

9. Konsumentköplagen
Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Köparen skall vid reklamation efter garantitidens utgång påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

10. Garantier
Airmaster-shop.com (Swema Airmaster Sweden AB) ger två (2) års garanti i enlighet med Konsumentköplagen på alla varor. Spara alltid faktura eller garantibevis för att garantin skall gälla. Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid felaktig användning eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Garantin omfattar inte förslitningsdetaljer (tex ozonrör, keramplatta, uv-lampa eller filter).
Vid eventuell reklamation, vänligen kontakta oss via epost, info@airmaster-shop.com.

Vid reklamation ska produkten återsändas i sitt original-emballage eller därmed jämförbart emballage.

11. Ansvar för produktfel och användning
Airmaster-shop.com äger inget ansvar för fel eller skador uppkomna i samband med användandet av våra produkter och svarar ej för direkta eller indirekta skador, extrakostnader eller eventuellt extraarbete. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar. Airmaster-shop.com ansvarar inte för skador och eventuella fel som har uppstått på grund av självutförda ändringar av mekaniska och/eller elektroniska komponenter.

12. Transportskada
Skadat gods anmäls omgående till transportören samt till oss. Vid leverans skall emballage besiktigas och eventuella skador skriftligen noteras på fraktsedeln innan denna signeras. Dolda fraktskador skall rapporteras inom 3 dagar från mottagandet.

13. Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer och Airmaster-shop.com kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

14. Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist med företag avgörs som regel i domstol.

15. Force Majeure
I händelse av ”Force Majeure”, krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses.
Ingångna avtal samt utfästelser från Airmaster-shop.com. som ej kan infrias på grund av ovan nämnda händelser, skall utgöra grund till att Airmaster-shop.com befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

0