Luftrening

Luftrenare Airmaster Nova är en effektiv luftrenare för luftrening ibland annat hem och kontorsmiljö. Luftreningen sker med hjälp av UV-ljus och jonisering.

Luftrenare används för att skapa en ren och hälsosam inomhusluft fri från pollen, damm och andra partiklar som kan vara besvärande för våra luftvägar. Oangenäma och besvärande lukter från tex nikotin, fukt, mögel och husdjur reduceras.
Framförallt astmatiker och allergiker besväras av dålig inomhusluft och mår mycket bättre av ren luft, fri från partiklar som kan reta slemhinnor och andningsvägar.

I hemmet används luftrenare framförallt i sovrummet för att säkerställa en god natts sömn.
Det är under natten vi återhämtar oss och vår kropp, vilket påverkar vårt allmänna välbefinnande. I sommarstugor, källare och tvättstugor används luftrenare för att eliminera lukter från fukt, mögel och instängd luft.
På kontoret säkerställer luftrenare en bra inomhusluft, för allmänt välbefinnande och pigga och friska medarbetare.

Airmaster Nova är en svensktillverkad luftrenare som använder naturens eget sätt att rena luften. UV-ljus bryter ner bakterier, mikroorganismer och nikotin samt oxiderar lättare gaser som eter och formaldehyd. Därefter joniseras luften med positiva och framförallt negativa joner, luften blir neutral och de negativa jonerna binder luftens ohälsosamma partiklar ända ner till en partikelstorlek på 1/10.000 mm. Luften blir ren och känns lika frisk som efter ett åskväder.

Airmaster Nova är mycket omtyckt av allergiker, astmatiker och personer med kol.
Äldreboenden och sjukvårdsinrättningar använder Nova för att skapa renare och friskare inomhusluft med mindre luktproblem och en bättre miljö för både personal och patienter.

Placering och användande:

  • Luftrenare Airmaster Nova ska placeras högt upp, antingen överst på en bokhylla eller så kan luftrenaren enkelt hängas upp på väggen med så kallad ”nyckelhålslösning”.
  • Luftrenaren ska vara igång dygnet runt för en jämn och effektiv luftrening.
  • Skötsel av luftrenaren är viktig för att säkerställa bra inomhusluft samt lång livslängd på luftrenaren.
  • Förfiltret och UV-lampan ska bytas ca var 6:e månad, samtidigt ska även luftrenaren rengöras inuti.

Rekommenderade produkter för Luftrening