Mögel

Wood´s Airmaster ozonaggregat eliminerar snabbt och effektivt mögellukt.
Ozon bryter ner (dödar) mögelsporer. Vilket innebär att mögelsvampen inte kan föröka sig, man slipper andas in skadliga mögelsporer, samt att lukterna försvinner.

Så här använder du Wood´s Airmaster ozongenerator vid en mögelsanering

1. Förberedelser:
All mögel ska först avlägsnas, använd i handeln förekommande mögeldödande medel.
Eventuellt skadat byggmaterial ska bytas ut.

2. Ozonbehandling:
Placera ozonaggregatet centralt i utrymmet som luktar mögel och gärna lite högre upp (tex på ett bord). Sätt igång ozongeneratorn, ställ in timern på önskad tid (modell med timer).

3. Behandlingstid:
4-72 timmar beroende på hur kraftigt det luktar. Snittbehandling 24 timmar.

4. Efter ozonbehandling:
Stäng av ozonaggregatet och öppna fönster, för att vädra ut överblivet ozon (luktar kloraktigt). Kontrollera utrymmet, om mögellukt kvarstår, upprepa behandlingen.
Varje utrymme som luktar mögel ska behandlas separat.

OBS!
Under en ozonbehandling ska man inte vistas i utrymmet eftersom ozon inte är bra för våra luftvägar. Kortare exponering är ofarlig, som tex i soprum eller liknande.  linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Rekommenderade produkter för Mögel