• SEK
  • EUR
  • GBP
  • USD

Ozonframställning och teknik

Ozon är naturens eget sätt att rena luften. I naturen så bildas ozon både genom UV-ljus (ultraviolett strålning) samt genom elektrisk urladdning dvs åskans blixtar.

I ozonaggregat och luftrenare framställs ozonet i huvudsak genom två olika tekniker, UV-lampor eller så kallad corona urladdning (elektrisk urladdning).

UV-ljus
En UV-lampa avger UV-ljus, som delar på Syremolekylens (O2) två atomer, vilka i sin tur förenar sig med vars en ny syremolekyl och skapar Ozon (O3) även kallat aktivt Syre eller trevärdigt syre.

UV-lampor är lämpliga för användning i luftrenare där de bryter ner bakterier, mikroorganismer och oxiderar lättare gaser, luften renas istället för att bara filtreras som i traditionella luftrenare med filter.

UV-lampor är däremot inte effektiva när det gäller att producera stora mängder ozon för luktborttagning.
I vår luftrenare Airmaster Nova används en UV-lampa på 254 nm som avger mycket små mängder ozon.

Corona urladdning
I en ozongenerator som arbetar med corona urladdning sker ozonomvandlingen istället genom en elektrisk högspänningsurladdning i ett så kallat dielektrikum (elektriskt isolatoriskt material) som till exempel kvartsglas eller keramik.

I våra Airmaster ozongeneratorer används både keramiskt material och kvartsglas beroende på modell och produktegenskaper.

I vår BL-serie så används keramiska plattor och i vår BLC-serie används ozonrör av kvartsglas. Ozonrör har många fördelar framför keramplattor tex. effektivare ozonomvandling, längre livslängd samt så medför denna teknik möjlighet till slangkoppling.
Slanganslutning möjliggör luftrening och fettreducering i imkanaler och ventilationssystem samt vattenrening i spa, pooler och vattentankar. Slangen kan även användas för luktborttagning i svåråtkomliga utrymmen tex under ett golv, i en mellanvägg eller klimatanläggningen i en bil

Den elektriska urladdningen sker via en högspänningsenhet även kallad HV-modul (HV=HighVoltage). För en effektiv urladdning ställs det höga krav på HV-modulen, många ozongeneratorer har stor effektförlust i elektroniken.
I alla våra kraftigare ozonaggregat (större än 500mg/h) använder vi därför enbart vår egenutvecklade högspänningsenhet, vår HV-modul Multi, denna är specialutvecklad för ozongeneratorer och har en mycket hög verkningsgrad.

Jämförelse av olika tekniker

KERAMPLATTA

BL-serie

Keram-till-BL-3000

Enkel och prisvärd teknik.

Kan endast användas för luktborttagning.

KERAMPLATTA

BL-serie

Keram-till-BL-3000

Enkel och prisvärd teknik.

Kan endast användas för luktborttagning.

FÖRDELAR

  Enkel teknik
  Effektiv ozonomvandling
  Lägre initial kostnad

NACKDELAR

  Kräver rengöring av skivan
X  Sämre vid tuffare miljöer
X  Endast för luktborttagning
X  Kort livslängd

FÖRDELAR

check  Enkel teknik
check  Effektiv ozonomvandling
check  Lägre initial kostnad

NACKDELAR

X  Kräver rengöring av skivan
X  Sämre vid tuffare miljöer
X  Endast för luktborttagning
X  Kort livslängd

OZONRÖR

BLC-serie

ozonroer-blc-500

Exklusivt ozonör med kylfläns, tillverkad i högvärdiga material, rostfritt stål, aluminium och kvartsglas.

Kan användas till luktborttagning, frånluftsrening och vattenrening.

OZONRÖR

BLC-serie

ozonroer-blc-500

Exklusivt ozonrör med kylfläns, tillverkad i högvärdiga material, rostfritt stål, aluminium och kvartsglas.

Kan användas till luktborttagning, frånluftsrening och vattenrening.

FÖRDELAR

check  Effektiv ozonomvandling
check  Hög ozonkoncentration
check  Läckagefri
check  Kylfläns i aluminium
check  Rostfri elektrod SS2333
check  Klarar tuffare miljöer
check  Lång livslängd

NACKDELAR

X  Högre initialkostnad

UV-LAMPA

Airmaster Nova

uv-lampa

Kombinationen av UV-ljusets våglängd på 254 nm och en låg ozonmängd säkerställer en effektiv luftrening som dödar bakterier och mikroorganismer.

Perfekt för användning i luftrenare.

UV-LAMPA

Airmaster Nova

UV-lampa1

Kombinationen av UV-ljusets våglängd på 254 nm och en låg ozonmängd säkerställer en effektiv luftrening som dödar bakterier och mikroorganismer.

Perfekt för användning i luftrenare.

FÖRDELAR

check  UV-strålning och ozon
check  Bakteriereducering även för luftrenare
check  Driftsäker teknik

NACKDELAR

X  Låg ozonkoncentration
X  Ej lämplig i ozongeneratorer
0