• SEK
  • EUR
  • GBP
  • USD

Ozonframställning och teknik

Ozon är naturens eget sätt att rena luften. I naturen så bildas ozon både genom UV-ljus (ultraviolett strålning) samt genom elektrisk urladdning dvs åskans blixtar.

I ozonaggregat och luftrenare framställs ozonet i huvudsak genom två olika tekniker, UV-lampor eller så kallad corona urladdning (elektrisk urladdning).

UV-ljus
En UV-lampa avger UV-ljus, som delar på Syremolekylens (O2) två atomer, vilka i sin tur förenar sig med vars en ny syremolekyl och skapar Ozon (O3) även kallat aktivt Syre eller trevärdigt syre.

UV-lampor är lämpliga för användning i luftrenare där de bryter ner bakterier, mikroorganismer och oxiderar lättare gaser, luften renas istället för att bara filtreras som i traditionella luftrenare med filter.

UV-lampor är däremot inte effektiva när det gäller att producera stora mängder ozon för luktborttagning.
I luftrenare används ofta UV-lampor på 254 nm som avger mycket små mängder ozon.

Corona urladdning
I en ozongenerator som arbetar med corona urladdning sker ozonomvandlingen istället genom en elektrisk högspänningsurladdning i ett så kallat dielektrikum (elektriskt isolatoriskt material) som till exempel kvartsglas eller keramik.

I våra Wood´s Airmaster ozongeneratorer används både keramiskt material och kvartsglas beroende på modell och produktegenskaper.

I våra enklaste modeller så används keramiska plattor och i våra bästa modeller används ozonrör av kvartsglas. Ozonrör har många fördelar framför keramplattor tex. effektivare ozonomvandling, längre livslängd samt så medför denna teknik möjlighet till slangkoppling.
Slanganslutning möjliggör luftrening och fettreducering i imkanaler och ventilationssystem samt vattenrening i spa, pooler och vattentankar. Slangen kan även användas för luktborttagning i svåråtkomliga utrymmen tex under ett golv, i en mellanvägg eller klimatanläggningen i en bil

Den elektriska urladdningen sker via en högspänningsenhet även kallad HV-modul (HV=HighVoltage). För en effektiv urladdning ställs det höga krav på HV-modulen, många ozongeneratorer har stor effektförlust i elektroniken.
I alla våra kraftigare ozonaggregat (utom WOZ 100) använder vi därför enbart vår egenutvecklade högspänningsenhet, vår HV-modul Multi, denna är specialutvecklad för ozongeneratorer och har en mycket hög verkningsgrad.

Jämförelse av olika tekniker

KERAMPLATTA

Keram-till-BL-3000

Enkel och prisvärd teknik.

Kan endast användas för luktborttagning.

KERAMPLATTA

BL-serie

Keram-till-BL-3000

Enkel och prisvärd teknik.

Kan endast användas för luktborttagning.

FÖRDELAR

  Enkel teknik
  Effektiv ozonomvandling
  Lägre initial kostnad

NACKDELAR

  Kräver rengöring av skivan
X  Sämre vid tuffare miljöer
X  Endast för luktborttagning
X  Kort livslängd

FÖRDELAR

check  Enkel teknik
check  Effektiv ozonomvandling
check  Lägre initial kostnad

NACKDELAR

X  Kräver rengöring av skivan
X  Sämre vid tuffare miljöer
X  Endast för luktborttagning
X  Kort livslängd

OZONRÖR (kvartsglas)

ozonroer-blc-500

Exklusivt ozonör med kylfläns, tillverkad i högvärdiga material, rostfritt stål, aluminium och kvartsglas.

Kan användas till luktborttagning, frånluftsrening och vattenrening.

OZONRÖR

BLC-serie

ozonroer-blc-500

Exklusivt ozonrör med kylfläns, tillverkad i högvärdiga material, rostfritt stål, aluminium och kvartsglas.

Kan användas till luktborttagning, frånluftsrening och vattenrening.

FÖRDELAR

check  Effektiv ozonomvandling
check  Hög ozonkoncentration
check  Läckagefri
check  Kylfläns i aluminium
check  Rostfri elektrod SS2333
check  Klarar tuffare miljöer
check  Lång livslängd

NACKDELAR

X  Högre initialkostnad

UV-LAMPA

uv-lampa

Kombinationen av UV-ljusets våglängd på 254 nm och en låg ozonmängd säkerställer en effektiv luftrening som dödar bakterier och mikroorganismer.

Perfekt för användning i luftrenare.

UV-LAMPA

Airmaster Nova

UV-lampa1

Kombinationen av UV-ljusets våglängd på 254 nm och en låg ozonmängd säkerställer en effektiv luftrening som dödar bakterier och mikroorganismer.

Perfekt för användning i luftrenare.

FÖRDELAR

check  UV-strålning och ozon
check  Bakteriereducering även för luftrenare
check  Driftsäker teknik

NACKDELAR

X  Låg ozonkoncentration
X  Ej lämplig i ozongeneratorer
0