Rederinäring

Rederinaring

Wood´s Airmaster ozonaggregat har många användningsområden inom rederinäring, sjöfart och på kryssningsfartyg.

Generell luktborttagning i tex konferenslokaler eller matsal för att ta bort lukter efter nikotin eller matos. Detta bör göras nattetid eftersom ingen ska vistas i rummet när det behandlas.

Luktborttagning i hytter / hotellrum:
Wood´s Airmaster ozongenerator eliminerar snabbt och effektivt oönskade lukter i hotellrum och hytter. Lukter från nikotin, rök, parfym och kroppsodörer bryts ner och kommer inte tillbaka.

linkarrow Läs mer under Hotell.

Frånluftsrening vid grå och svartvatten, ozonaggregat med slangkoppling (BLC-serie) som kopplas mot frånluftskanalen för att bryta ner framförallt lukt och fett. Detta minimerar problem med tex gäster som besväras av oangenäma lukter.

linkarrow Läs mer under Frånluftsrening.

Vi rekommenderar våra Wood´s Airmaster med ozonrör , dessa maskiner är robusta och klarar tuffare miljöer samt har alla möjlighet till slangkoppling.

OBS!
Under ozonbehandlingen så får man inte vistas i utrymmet eftersom ozonet är skadligt för våra luftvägar (gäller vid generell luktborttagning) i soprum och vid ventilationskoppling utsätts man inte för ozonet.
linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Rekommenderade produkter för Rederinäringen