Restaurang

Wood´s Airmaster ozonaggregat har många användningsområden för restauranger, några exempel:

Generell luktborttagning i tex konferenslokaler eller matsal för att ta bort lukter efter nikotin eller matos. Detta bör göras nattetid eftersom ingen ska vistas i rummet när det behandlas.

linkarrow Läs mer under Hotell

Permanent installation i soprum och vid fettavskiljare för att ta död på bakterier och mikroorganismer, bryta ner fett och därigenom minska oangenäma lukter. Ersätter behov av kostsam kylning.

linkarrow Läs mer under Soprum

Permanent installation i hygienutrymmen för att säkerställa en bra miljö samt minimera lukter. I detta fall är det viktigt att man håller en låg ozonkoncentration, under det föreskrivna nivågränsvärdet på 0,1 ppm ozon. Ozonaggregatet ska helst styras av en ozonmätare.

Frånluftsrening för kökshuv och imkanaler, Wood´s Airmaster med ozonrör, kan kopplas mot frånluftskanalen för att bryta ner framförallt lukt och fett. Detta minimerar problem med tex grannar som besväras av kökslukter. Eftersom ozonet spjälkar fettet så får man renare kanaler (spirorör) och därmed minskar underhållet på kanalerna och luftflödet hålls konstant.

linkarrow Läs mer under Frånluftsrening

Vi rekommenderar våra Wood´s Airmaster med ozonrör  till restauranger, dessa maskiner är robusta och klarar tuffare miljöer samt har alla möjlighet till slangkoppling.

OBS!
Under ozonbehandlingen så får man inte vistas i utrymmet eftersom ozonet är skadligt för våra luftvägar (gäller vid generell luktborttagning) i soprum och vid ventilationskoppling utsätts man inte för ozonet.
linkarrow Läs mer i vår Ozonskola.

Rekommenderade produkter för Restauranger