• SEK
  • EUR
  • GBP
  • USD

Service och garantier

Airmaster-shop.com (Swema Airmaster Sweden AB) ger två (2) års garanti i enlighet med Konsumentköplagen på alla varor. Spara alltid faktura eller garantibevis för att garantin skall gälla. Garantin gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid felaktig användning eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Garantin omfattar inte förslitningsdetaljer (tex keramrör, keramplatta, uv-lampa eller filter).

Vid eventuell reklamation, vänligen kontakta oss via epost, info@airmaster-shop.com.

Vid reklamation ska produkten återsändas i sitt original-emballage eller därmed jämförbart emballage.

Läs mer i våra köpvillkor >>

0