Vattenrening

Wood´s Airmaster ozonaggregat för effektiv vattenrening.
Ozon bryter ner bakterier, mikroorganismer och andra föroreningar i vatten.
Vattnet blir rent och klart på ett enkelt och smidigt sätt.
Miljövänlig metod för att rena vatten, vattenrening med ozon minskar användande av klor och andra kemikalier.

Vid vattenrening i en pool så kopplas ozonaggregatet in på cirkulationssystemet.

Så här används Wood´s Airmaster med ozonrör vid koppling mot en pools vattencirkulation

  • Ozonaggregatet monteras enkelt upp på väggen med så kallad nyckelhålslösning.
  • Slangnippel skruvas in i utloppet på ozonaggregatet.
  • En silikonslang (ozonbeständig) kopplas mellan ozonaggregatet och en venturi-injektor som kopplas till poolens returledning via en så kallad ”bypass”, vilken ska vara utrustad med en strypventil för reglering av ozondistributionen.

Principskiss

Dimensionering:
3-8.000     liter =   500mg/ozon
8-20.000   liter = 1000mg/ozon
20-30.000 liter = 2000mg/ozon
40-60.000 liter = 4000mg/ozon
Max vattenmängd är beräknad på 24 timmarsdrift på vattencirkulationen.

  • Vattencirkulation/pumpkapacitet: poolens vattenvolym ska cirkulera på 2 timmar.
  • Vattenrening med enbart ozon (inget klor), då ska ph-värdet ligga över 8,2.
  • Tillsätt flockningsmedel månadsvis. Använd ozon kompatibelt flockningsmedel.
  • Vid ozonrening av inomhuspool, kontrollera så att det inte finns överbliven ozon i luften.

Vattenrening av stillastående vatten i tex en vattentank eller fiskdamm utan cirkulation

  • Silikonslang kopplas mellan ozonaggregatet och antingen en så kallad sparger (spridare) eller en diffuser tex en spridarsten.
  • Spridaren placeras i vattnet som finfördelar och bubblar ozonet för en effektiv ozonrening.

Rekommenderade produkter för Vattenrening